Zpevněné plochy okolo památníku - Zborovské nám. Pardubice

Zpevněné plochy okolo…

Odstranění stávajícího povrchu kolem památníku a následné vytvoření nových zpevněných ploch ze žulových kostek a potřebné terení úpravy.