Zpevněné plochy Medlešice

Zpevněné plochy Medlešice

V rámci stavby proběhla příprava nových zpevněných ploch obsahující zemní práce, odvoz zeminy a vytyčení nových ploch a následné zhotovení zámkových dlažeb, obrub a tereních úprav. V rámci stavby byla zhotovena drátkobetonová plocha pod nově vznikající skladovací halu, a také vláknobetonová plocha s vyšší pevností v nově vzniklém vjezdu. Na závěr byl realizován nový plot včetně brány sloužící jako nový vjezd do areálu.