Předláždění vjezdu v Pardubicích

Předláždění vjezdu v…

Byli jsme oslovení na opravu přístupové cesty k bytovému domu, kde se propadla dlažba. Provedli jsme demontáž dlažby, úpravy podloží, nové obruby a doplnění odvodňovacích žlabů pro lepší fungování odtoku vody. Následně se provedla opětovná montáž dlažby, její zhutnění a zapískování.Kontaktní formulář