Pardubice, Dům hudby

Pardubice, Dům hudby

Rozebrání stávajících zpevněných ploch, zhotovení zemních prací a následná pokládka zpevněné plochy ze žuly včetně její dodávky.