Parkoviště z recyklátů v Dolní Rovni

Parkoviště z recyklátů v…

Vytěžení a úprava předchozího povrchu, zhotovení obrub a chodníčků, následné vytvoření vrstev z recyklátů do finální podoby, kterou vidíte na obrázcích.