Novostavba chodníku podél komunikace III/3403 Rtenín

Novostavba chodníku podél…

Odstranění původních asfaltových porvrchů a zpevněných ploch ze zámkové dlažby, následně zhotovení kompletně nových povrchů od pláně až po finální povrch. Zakázka také obsahovala pokládku nových obrub, přídlažby, vytvoření nových uličních vpustí a terénní úpravy.