Zpevněné plochy Heřmanův Městec

Zpevněné plochy Heřmanův…

V rámci stavby proběhlo odtěžení původního terénu a následně byly zhotoveny nové štěrkové povrchy, obruby, přídlažba, zámkové dlažby a na závěr proběhla pokládka finálního asfaltu a terenní úpravy.