Zpevněné plochy Staré Hradiště

Zpevněné plochy Staré Hradiště

Zhotovení zpevněných ploch u nově vznikajícího kulturního domu. Práce obsahovaly zemní práce, zhotovení obrub, zámkových dlažeb, potřebných sanací podloží a terenní úpravy.